Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

  Křesťanské sbory

jsou duchovním hnutím, které  vychází z učení a praxe prvotních sborů Církve, jak jsou zaznamenány v Novém zákoně.

Za základ svého života přijímají dílo a učení Pána Ježíše Krista, jejich příslušníci věří v Něj a vyznávají Ho jako věčného Božího Syna a současně jako bezhříšného a dokonalého člověka.

Věří v Jeho zástupnou smrt za hříšné lidi, Jeho vzkříšení z mrtvých a oslavení Bohem, Jeho Otcem v nebesích.

Vyznávají, že skrze Pána Ježíše Krista mají odpuštění hříchů, záchranu a věčný život a jsou ospravedlněni před Bohem.

V tomto vyznání se shodují se všemi skutečnými křesťany v dějinách Církve, jejíž jsou součástí.

Příslušníci Křesťanských sborů věří, že Svatá písma – Bible – jsou vdechnutým (inspirovaným) Božím slovem, při jehož psaní byli autoři jednotlivých knih Bible vedeni samým Bohem – svatým Duchem.
Křesťanské sbory (dále jen KSb) jsou sbory křesťanů, kteří své křesťanství staví na osobním vztahu s Kristem, který se projevuje osobním čtením Bible a modlitbou.