Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco z historie sboru

  

Křesťanské sbory Šumava
Historie
 
V roce 1989 začaly první kroky k víře. Začalo to na Borové Ladě, kdy jedna velmi drahá přítelkyně ze severních Čech začala psát dopisy o tom, jak se jí proměnil život. Ten život jí změnilo poznání, které přišlo v Ježíši Kristu, který se dotkl jejího zraněného a prázdného srdce. S tím vším následovaly další životní proměny.
V roce 1990 přišlo stěhování do Lenory.  Tam za několika mladými lidmi začal dojíždět Boží služebník z Opavy Vladimír Pípal, který nás vedl k Ježíši Kristu a zasvěcoval nás hlouběji do Božího Slova. Z tohoto setkávání vzešla skupinka lidí, která se začala častěji scházet. Nebylo to zpočátku nějak pravidelné, ale Boží hledání nás vedlo. Navštěvovali jsme různá shromáždění, konference a navzájem jsme se snažili i se nějak podpořit. Dojíždělo se do Opavy do mateřského sboru, odkud právě za námi dojížděl bratr Vladimír Pípal. V roce 1993 proběhly první křty z této skupinky a to v Ostravě ve velké křtitelnici.
Tak to pokračovalo s přestávkami až do roku 2000, kdy jsme toužili po tom mít pravidelnější setkávání a tak jsme si pronajali malou modlitebnu v Církvi bratrské v Husinci. Scházeli jsme se každé pondělí a to až do roku 2002. Poté co jsme si uvědomili, že podstatná část lidí dojíždí z Lenory a z Volar,  jsme se rozhodli nasměrovat to tam. Propůjčili jsme si tam klubovnu od Městského úřadu a od roku 2003 jsme se scházeli tam. Pro změnu zaměstnání kazatele jsme se mohli již scházet v neděli a postupně jsme přidávali sobotní evangelizace, kam docházelo poměrně dost lidí a promítání filmu Ježíš v místním kině. Začali jsme službu dětem, kam začaly přicházet i romské děti. Začali jsme vydávat vlastní časopis ve skromném podání, ale s radostí a velmi jsme se těšili z ohlasů na něj. Z této klubovny jsme byli však v roce 2006 vypovězeni.
Rok jsme hledali místo ve Volarech a v okolí, abychom neztratili kontakt s lidmi, ale bezvýsledně. Scházeli jsme se po domácnostech a několikrát ve skautské klubovně v Lenoře. Nicméně jsme věděli, že tudy cesta nevede a že potřebujeme pevné zázemí. V roce 2007 nám byla nabídnuta možnost scházet se v soukromém domku ve Vimperku. To jsme s velikou vděčností přijali a společnými silami jsme připravili tři místnosti ke službě Bohu. Po roce jsme ze soukromých důvodů museli tyto místnosti opustit a přestěhovat se do jedné místnosti v horní části domku. Tam jsme pokračovali ve vyučování „Evangelizace jako životní styl“ a v biblickém vyučování každou středu. Sborový časopis se zdokonalil a již v barevném provedení a s větším obsahem oslovil mnoho lidí. Je vnímán jako misijně zaměřený, neboť je rozesílán do všech možných koutů naší republiky. Ve Vimperku jsme konali různé akce v Městském kulturním středisku, zvali jsme hudební skupiny jako VeDnevNoci  z Prahy a OAZA taktéž z Prahy aj. Měli jsme anketu po Vimperku, jezdili na motivační víkendy na chatu Veselku, kam dojíždělo poměrně hodně lidí. Vděční jsme byli i za změnu ve chvále a vznikla i naše první webová stránka. Stále jsme ale toužili Bohu sloužit více a po modlitbách a prosbách jsme dostali příznivou odpověď z nemocnice ve Vimperku a to pro dlouhodobě nemocné (LDN), kde nás přivítali velmi kladně a umožnili nám sloužit těmto lidem v jejich prostorách. Vnímáme to jako velmi kladnou službu a plnění Ježíšových slov „byl jsem nemocný a navštívili jste mě“ (Matouš 25:36).
Také jsme pochopili, že do té, i když s vděčností přijaté horní místnosti, za námi nikdo nepřijde a žel i pro malý prostor to nedovolovalo početnímu růstu.  Kdo chce mít hojnou úrodu musí připravit pole. Došli jsme k rozhodnutí a věříme, že nás k tomu vedl Bůh, že nemůžeme dále v této místnosti setrvávat. Začali jsme se tedy puzeni Duchem svatým modlit za nové prostory a již za ně i děkovat a skutečně přišla Boží milost a v září 2011 jsme se mohli přestěhovat do poměrně velké místnosti v bývalé telekomunikační budově, ve zkratce TKB, dnes Úřední budovy, kde setrváváme do dnes. K veliké radosti jsme získali ještě jednu menší místnost jako zázemí pro děti a vnitřní zázemí sboru. Spolupracujeme s Metodisty ve Vimperku a Slovem života z Prachatic. Jsme otevřené společenství, které se spolupráci nebrání a touží po probuzení na Šumavě, v Jižních Čechách i v celé naší zemi.
Z Boží milosti nadále máme otevřené dveře do Městského kulturního střediska, kde v loňském a již i v tomto roce 2012 opět proběhly akce se skupinou 300 lišek z Týna nad Vltavou, Trinity Worship Band z Českých Budějovic, Abraham Team z Pardubic.
Proběhlo první veřejné čtení z Bible ve Vimperku a čekají nás další nejbližší akce Mokon 2012 (modlitební konference pro Jižní Čechy), Den pro Krista (veřejné vyznání naší víry v Krista po Vimperku) a služba Zdeňka a Katky Uhlíkových – RHEMA, uzdravení modlitbou.
Děkujeme našemu milovanému Pánu Ježíši Kristu za tuto veškerou milost, neboť všechna sláva patří jen a jen Jemu. Vším nás provedl a zachoval, podle svého Slova z Filipským 1:6  Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.